HỒ SƠ: Mai Anh Phú

Họ và tên: Mai Anh Phú

Mã số: 2050

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/02/2017

Chi phí phẫu thuật: 80,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Hải Phú- Hải Hậu- Nam Định

Số điện thoại:
0978715750

Chẩn đoán:
Sm banding

Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật sửa toàn bộ

Hoàn cảnh gia đình:
Hoàn cảnh gia đình khó khăn.Gia đình gồm 03 nhân khẩu là bố mẹ và bệnh nhân. Bố mẹ làm nông thu nhập thấp. Tài sản trong nhà gồm có 02 xe máy

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
– TTCE

Đóng Góp