HỒ SƠ: Nguyễn Kiều Lệ Dương

Họ và tên: Nguyễn Kiều Lệ Dương

Mã số: 990

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/10/2012

Chi phí phẫu thuật: 95,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Số điện thoại:
0981915367

Chẩn đoán:
Chuyển vị đại động mạch, thông liên thất, hẹp phổi

Loại phẫu thuật:
Rastelli

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 5 nhân khẩu. Bố mẹ cháu đều làm ruộng thu nhập thấp, bấp bênh, không ổn định. Ông bà cháu đã già, sức khỏe yếu, thường xuyên thăm khám. Cháu còn nhỏ, bệnh nặng, chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
– TTCE

Đóng Góp