HỒ SƠ: Trần Thị Tuyết Mai

Họ và tên: Trần Thị Tuyết Mai

Mã số: 2056

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/09/2017

Chi phí phẫu thuật: 20,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Thạch Mỹ- Lộc Hà-Hà Tĩnh

Số điện thoại:
01684633640

Chẩn đoán:
hẹp thiếu sản nặng 2 nhánh ĐMP

Loại phẫu thuật:
Tạo hình 2 nhánh

Hoàn cảnh gia đình:
Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Gia đình gồm 05 nhân khẩu là ông bà, mẹ, cậu ruột va bệnh nhân. Mẹ làm nông thu nhập thấp. Tài sản trong nhà 01 xe máy

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp