HỒ SƠ: Vũ Thị Mai Hương

Họ và tên: Vũ Thị Mai Hương

Mã số: 356

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 18/01/2007

Chi phí phẫu thuật: 40,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Nam Thanh – Nam Trực – Nam Định

Số điện thoại:
0976239895

Chẩn đoán:
Còn ống động mạch

Loại phẫu thuật:
Bịt ống động mạch

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 04 nhân khẩu là bố mẹ cháu, em cháu và bệnh nhân. Bố cháu là trụ cột trong gia đình, thu nhập gia đình phụ thuộc vào trồng lúa. Cháu bị bệnh tim thường xuyên đau ốm, gia đình hoàn cảnh hết sức khó khăn, không có đủ kinh phí cho cháu đi mổ tim.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp