HỒ SƠ: Vừ Thị May

Họ và tên: Vừ Thị May

Mã số: 1527

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/04/2009

Chi phí phẫu thuật: 40,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Lao Xá Phinh, Tủa Chùa, Điện Biên

Số điện thoại:
01664212994

Chẩn đoán:
Tim bẩm sinh phức tạp

Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật sửa tim

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 6 nhân khẩu, thuộc hộ nghèo. Bố mẹ cháu đều làm nông, thu nhập thấp, bấp bênh, không ổn định. Gia đình đông con cái, đều đang trong độ tuổi ăn học. Cháu May bị tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
– Trái tim cho em

Đóng Góp